שיטת E.I.C.I. הינה פרי פיתוחה של ד"ר מיכל שלי ברק, מומחית למדעי ההתנהגות, בעלת מעל ל-17 שנות ניסיון בתחום ומנכ"ל "גישות הדרכה ויעוץ", מערבת בתוכה צילום יום עבודה שגרתי ויצירת מעורבות עובדים בהפקת לקחים ומסקנות.

שלבי הטמעת שיטת EICI בחברות וארגונים:

לאחר שהארגון הזמין את השירות מגישות הדרכה ויעוץ, המנהלים נדרשים לבחור את תהליך העבודה הדורש התייחסות ושיפור למען התייעלות העבודה או למטרת שיפור הבטיחות לעובדים. 


את תחנת העבודה בוחר הארגון על פי מס' קריטריונים:

  1. מקום שאירעו בו תאונות
  2. מקום אופציונאלי לתאונות
  3. מקום בעל חשיבות אסטרטגית

 שלב 1  כינוס העובדים והסברת התהליך ע"י המנהלים בארגון וצוות גישות הדרכה ויעוץ


 שלב 2  צילום תהליכי עבודה ע"י צוות צילום אמין ומקצועי אשר יגובש לסרטון אחיד בסיום התהליך

הצילום הינו גלוי ומתבצע באמצעות מספר מצלמות בד בבד שרוב המצלמות מותקנות מסביב לתחנת העבודה שנבחרה.

הסרטון נערך ע"י צוות גישות הדרכה ויעוץ ומוגש למנהלי ועובדי הארגון באורך של כ-30 דקות.


 שלב 3  הצגת הסרטון בפני מנהלי הארגון, הצגת הבעיות העולות מתוכם טרם סדנת ההדרכה לעובדים


 שלב 4  הצגת הסרטון בפני עובדי הארגון, עריכת דיון בנושאי בטיחות והתייעלות בתהליכי עבודה

הסרטון מהווה בסיס לסדנה אותו יבצע צוות גישות הדרכה ויעוץ לעובדים בתום ניתוח הפעולות והפקת הלקחים מתוכם.

מעורבות ושיתוף העובדים בתהליך העבודה יוצרת גיבוש בקרב העובדים ומעלה את המוטיבציה שלהם לא פחות מהסדנה עצמה, אשר מדריכה אותם כיצד לפעול עפ"י הלקחים שהופקו מהסרטון.


 שלב 5  הגשת דוח סיכום בעבור סדנת ההדרכה לעובדים אשר נכתב ע"י צוות גישות הדרכה ויעוץאז, למי זה מתאים?

 

← מפעלי כימיה   ← מפעלי אריזה   ← מפעלי ייצור   ← מעבדות   ← מוסכים   ← מחסנים   ← מפעלי פארמה   ← מפעלי מזון ועוד

 

לפרטים נוספים צרו קשר